-->

Karmalogie

Správný význam slova "karma" je
čin řízený vůlí prostřednictvím těla, řeči a mysli. Nezahrnuje výsledky této činnosti, zejména ty, které způsobují nebo ovlivňují znovuzrození. Takové pojetí vstoupilo do všeobecných pojmů, avšak ukazuje libovolné používání tohoto výrazu. Karma je příčina uvedená do pohybu vůlí, naprosto ne výsledek. Fráze "zákon vyrovnání" není proto uspokojující a je zapotřebí lepší výraz. Co stanovila vyšší síla, to se musí uskutečnit. Ale co si člověk udělal pro sebe, to může změnit nebo odčinit. První je osud, druhé předurčení. První pochází z něčeho, co je mimo ego, druhé z vlastních chyb. Vývojová vůle jeho duše je součástí přirozeností věcí, ale následky jeho vlastních činů zůstávají, jakkoli slabě, pod jeho vládou.
Ať je osud (v původním a řeckém slova smyslu) řízen jakýmikoli mocnostmi, karma je výsledkem našeho vlastního konání.

Studovala jsem karmalogii (karmickou numerologii).
 • Z data narození vyčtu nejen jaký člověk je, ale i jeho dětství, povahu, talent, zdravotní dispozice, vliv rodičů, finanční záležitosti, vhodné povolání, partnerské vztahy.
 • Nastíním vám možné problémy s dětmi a partnery (nejen životními).
 • Váháte-li například s obsazením pracovní pozice mezi několika schopnými adepty, stačí mi k výběru datum narození.
 • Také datum sňatku má velký vliv. Může být vstupem do karmického kanálu, což je bod, od kterého se začíná čistit, naplňovat a splácet karma. Rozvod bývá výstup z karmického kanálu a pokud jde o karmický vztah, tak vás to nepustí dříve, dokud nebudete mít vyrovnané s partnerem účty.
 • Ten, kdo při sňatku mění své příjmení (většinou žena), přebírá zároveň s novým příjmením i zdraví, štěstí či smůlu - karmické zatížení celé manželovy rodiny a platí to i naopak když mění příjmení manžel. Často se změní i osobnost člověka. Písmena se převádějí na čísla a mají svoji vibraci, která ovlivní váš život. Datum narození nelze změnit, ale jméno ano.
 • Z pozice karmaloga pracuji při výkladu i s daty rodičů, protože karma se dědí a mnohdy i generačně přeskakuje.
 • Nic co se nám v životě děje není náhoda. 
 • Podle narození mohu rozebrat i datum domácího mazlíčka - jeho vlohy, předpoklady, indispozice. 
 • Vyložím Hvězdné karty na datum narození a pojmenuji tak vaše životní období.
 • Vysvětlím vám vaši roční vibraci
 • Narodíte se určitého dne, měsíce, roku a v určitou hodinu. Třešničkou na dortu je (z astrologického hlediska) i postavení planet v tu chvíli.  Zjistím vaše dva hlavní celoživotní úkoly, které si máte zpracovat v průběhu života.
 • Jelikož karma je i rodinná, máme každý v sobě vzorce předků, které na nás působí tak, abychom prožili stejné problémové události. Seznámím vás s vašimi vzorci duše, se kterými máte pracovat. Představím vám vaše základní prvky, které se vás týkají a co po vás chtějí předkové z hlediska karmického zadání.
Lady Seanka

Splácení karmy není cesta bolesti jak si mnozí mohou myslet.
Když známe klady a zápory svého karmického zatížení, vyvarujeme se opakovaných chyb. 

Edit: V současné době nepřijímám žádosti o výklad.


Lady Seanka  Lady Seanka